Úvod       | Služby      | Referencie      |

Preklady jazykov:

anglický, srbský, chorvátsky, bosenský macedónsky, slovinský
 

Translation Languages:

English, Serbian, Croatian Bosnian, Macedonian, Slovenian


Prevodi jezika:

engleski,srpski, hrvatski bosanski, makedonski, slovenski
 

Tlmočenie Translaton/Tumačenje: srpski, hrvatski, bosanski, makedonski


 

Eva Čížová

Prekladateľka a tlmočníčka s viac ako 25 ročnou praxou, tlmočenie na najvyššej úrovni, lingvistické vzdelanie, štátne skúšky z jazyka francúzskeho, srbského, chorvátskeho a macedónskeho v r. 1987, Akadémia vzdelávania English language school, 8. semestrov, absolvované v r. 2001. Postdiplomové štúdium medzinárodných vzťahov na Akadémií Istropolitana a Ekonomickej univerzite ukončené v r. 2004 záverečnou prácou na tému: Globalizačné procesy a problémy migrácie. Šesť rokov pracovala ako prekladateľka a tlmočníčka v macedónskej spoločnosti Pelagonija Skopje, neskôr obchodná riaditeľka Slovex International, koordinátorka odboru zahraničných vzťahov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, od r. 1995 SZČO prekladateľka a tlmočníčka. 


Na stránkach sa pracuje............

Copyright © 2009 Eva Čížová - LEVANTA  All rights reserved. Designed by DeltaCraft